To ogłoszenie jest nieaktualne.
Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii Budowa / Remonty Olbrachtów

Syndyk masy upadłości Golvresurs sp. z o.o. w upadłości sprz

 Dodano: 14.02.2024, 17:16
 Lokalizacja: Olbrachtów
 Wyświetleń: 126
ID ogłoszenia: 51976

Szczegóły ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Golvresurs sp. z o.o. w upadłości sprzeda
sprzęt budowlany i narzędzia (oferta łączna)
z wolnej ręki w drodze konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę,
nie niższą niż 50% wartości z oszacowania tj. 25 645,00 zł netto
Do podanej ceny doliczony zostanie podatek VAT 23%.
Lokalizacja oferowanych ruchomości: Olbrachtów k. Żar  (województwo lubuskie).
Oferty należy składać na adres e-mail: ***@****
do dnia 12 marca 2024 r.
Oferta winna zawierać:
  • dane oferenta (imię i nazwisko / nazwa, adres, telefon kontaktowy),numer NIP
  •  wskazanie przedmiotu oferty,
  • proponowaną cenę zakupu, nie niższą niż wskazana wyżej cena minimalna,
  •  podpis oferenta / reprezentanta oferenta niebędącego osoba fizyczna,
 
Do oferty powinno zostać załączone potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 2 500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), ze wskazaniem w tytule przelewu „Sprzęt budowlany” oraz danymi oferenta, dokonanej na rachunek masy upadłości Golvresurs sp. z o.o. w upadłości o numerze 63 1090 2561 0000 0001 3523 6703.
Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy, o ile takie wystąpią, ponosi w całości nabywca.
Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2024 r.
Syndyk zastrzega możliwość dodatkowej  licytacji, która odbędzie się w formie mailowej albo telefonicznej w dniu rozpatrzenia ofert. Brak możliwości kontaktu z oferentem wyklucza jego udział w dodatkowej licytacji i możliwość podwyższenia oferty złożonej w konkursie.
O wyborze oferty Syndyk poinformuje wybranego oferenta.
Syndyk jest uprawniony do odwołania lub unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podawania przyczyny.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży i stanowi zaproszenie do składania ofert.
Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz sporządzone w postępowaniu wyceny rzeczoznawcy majątkowego można uzyskać w drodze mailowej pod adresem:
***@****
 
Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się ze stanem technicznym,
faktycznym i prawnym oferowanego do sprzedaży mienia oraz ich akceptacją.
 Nabywca przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutki
sprzedaży egzekucyjnej (art.313 §1 PU) i że wyłączone zostaje prawo odstąpienia od
umowy po jej zawarciu jak i prawa z rękojmi za wady (art.558 §1 k.c., art.879 k.p.c.).
 
Przedmiot sprzedaży można oglądać po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Numer kontaktowy syndyka:  535 112 113. -Biuro Syndyka Julity Kolasa -Kuczek
Kategoria:
Typ transakcji:
Sprzedam
Oferta od:
Osoby prywatnej
Miejscowość:
Województwo:
Kategoria:
Typ transakcji:
Sprzedam
Oferta od:
Osoby prywatnej
Miejscowość:
Województwo:
Poleć ogłoszenie znajomym:

bezpieczeństwoPrzestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas transakcji

  • Spotkaj się osobiście z drugą stroną transakcji
  • Sprawdź przedmiot przed dokonaniem zapłaty. Nie wysyłaj płatnych sms-ów
  • Nie płać z góry. Płać osobiście. Nie udostępniaj swoich danych osobowych lub bankowych
 Dodano: 14.02.2024, 17:16
 Lokalizacja: Olbrachtów
 Wyświetleń: 126
ID ogłoszenia: 51976
zawiadomienie o zbyciu pojazdu
Zobacz wszystkie

Zobacz inne ogłoszenia użytkownika

Do góry