Studia Podyplomowe - Logistyka

cena: 1 pln
  • Warmińsko - mazurskie
  • Bartoszyce
  • Konopnickiej 2A
  • 897620790
  • szkoleniagrabowski.pl
  • osu@vp.pl
  • Oferuję
  • MUZYKA I EDUKACJA
  • POZOSTAŁA MUZYKA I EDUKACJA
  • 2767

OPIS:

Studia podyplomowe w Bartoszycach

- szeroka oferta kierunków pedagogicznych:
• Oligofrenopedagogika,
• Andragogika,
• Przygotowanie pedagogiczne,
• Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
• Geografia w szkole,
• Biologia w szkole,
• Matematyka w szkole,
• Pedagogika specjalna,
• Resocjalizacja,
• Terapia rodzin,
• Zarządzanie w oświacie,
• i inne,
- kierunki administracyjne:
• Administracja publiczna,
• E-administracja,
• Kontrola zarządcza,
• Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
• Samorząd terytorialny,
- kierunki pozostałe:
• Architektura krajobrazu,
• Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe,
• Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia,
• Logistyka,
• Międzyuczelniane Studium Cyberbezpieczeństwa,
• Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej,
• Rolnictwo,
• Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,
• Zarządzanie w biznesie,
• Zarządzanie w ochronie zdrowia,
• Zielarstwo i fitoterapia.


Rekrutacja:
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Kursów Zawodowych
ul. Konopnickiej 2A
11-200 Bartoszyce
tel. 89 7620790,
tel. 601 663 586,
tel. 507 069 619.

Wyślij wiadomość

Poleć nasze ogłoszenia swoim znajomym